Mộ LS quê từ Quảng Bình trở vào tại NTLS huyện Nghi Lộc

 alt

 

DANH SÁCH MỘ LIỆT SĨ CÓ QUÊ THUỘC MỘT SỐ TỈNH TỪ QUẢNG BÌNH ĐẾN SÓC TRĂNG
TẠI NTLS HUYỆN NGHI LỘC TỈNH NGHỆ AN
Mọi thông tin xin liên hệ Nghĩa trang huyện Nghi Lộc điện thoại: (038).3861990
(gặp ông Trưng quản trang)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM
SINH

NGUYÊN QUÁN

NGÀY HS

Huyện

Tỉnh

001

Lê Văn An

1936

Phước An

Tuy Phước

Bình Định

22/02/1968

002

Lê Dậm

 

Tuy Hòa

Tuy Phước

Bình Định

1972

003

Phạm Anh Thọ

1928

C.Minh

Phù Cát

Bình Định

03/03/1972

004

Nguyễn Văn Triết

 

Hoài Sơn

Hoài Thanh

Bình Định

09/02/1968

005

Nguyễn Văn Phông

 

Bình Phú

Bắc Bình

Bình Thuận

05/08/1964

006

Phạm Ngọc Cao

1924

 

TP Biên Hòa

Đồng Nai

04/07/1968

007

Bùi Văn Kinh

 

 

 

Khánh Hòa

1973

008

Nguyễn Văn Mận

 

 

Quán Kiều

Long Xuyên

02/07/1968

009

Đ.N. Khuynh

1945

 

Quảng Hóa

Quảng Bình

08/10/1967

010

Đinh Văn Phú

1940

Hòa Phú

Tuyên Hóa

Quảng Bình

05/02/1967

011

Ngô Đình Tính

1947

Tân Hóa

Tuyên Hóa

Quảng Bình

05/02/1967

012

Lê Đình Cương

 

Hòa Khương

Hòa Vang

Quảng Nam

08/06/1965

013

Lê Xuân Hải

1935

Thanh Nho

Thanh Hưng

Quảng Nam

22/04/1965

014

Nguyễn Văn Lai

 

 

Điện Bàn

Quảng Nam

1957

015

Phan Nhị

1934

 

Điện Bàn

Quảng Nam

05/02/1967

016

Hồ Phê

 

Hòa Liên

Hòa Vang

Quảng Nam

 

017

Đào Khắc Sang

 

Điện Phước

Điện Bàn

Quảng Nam

05/07/1965

018

Hồ Văn Tiếp

1936

Hòa Khương

Hòa Vang

Quảng Nam

12/02/1968

019

Hà Đốc

1934

 

Đức Phổ

Quảng Ngãi

23/05/1968

020

Ngô Tam

1930

Phố Quang

Đức Phổ

Quảng Ngãi

25/06/1966

021

Đỗ Tế

1933

Bình Hưng

Bình Sơn

Quảng Ngãi

07/07/1968

022

Đoàn Xuân Khang

1947

Long Tiến

Hòn Gai

Quảng Ninh

01/05/1968

023

Nguyễn Cường

1932

Triệu An

Triệu Phong

Quảng Trị

19/02/1954

024

Nguyễn Dương

1924

 

Triệu Đinh

Quảng Trị

22/02/1955

025

Trần Xuân Tư

1935

Triệu Độ

Triệu Phong

Quảng Trị

12/02/1968

026

Nguyễn Trung Từ

1944

Ba Trinh

K.Sách

Sóc Trăng

27/05/1968

027

Trần Độ

 

Hương Phong

Hương Trà

Thừa Thiên

 

028

Nguyễn Huề

1910

Phong Phú

Phong Điền

Thừa Thiên

1954

029

Hà Trung Kiên

 

Thế Lộc

Phú Thọ

Thừa Thiên

13/05/1956

030

Lê Thị Loan

1931

An Cựu

Hương Thủy

Thừa Thiên

12/02/1956

031

Phan Muôn

 

Hương Thái

Hương Trà

Thừa Thiên

 

032

Trần Rát

1930

Hương Thạnh

Hương Trà

Thừa Thiên

20/09/1954

033

Trần Đình Thắng

 

Thành Thủy

Hương Thủy

Thừa Thiên

16/05/1961

034

Hồ Thúy

 

Quảng Thái

Quảng Điền

Thừa Thiên

 

035

Nguyễn Xuân Triển

 

Thuận Hóa

Quảng Điền

Thừa Thiên

10/01/1967

036

Phạm Hồng Tuất

 

Mỹ Lộc

Phú Lộc

Thừa Thiên