Mộ Liệt sĩ quê Hà Tĩnh tại NTLS huyện Nghi Lộc

 


DANH SÁCH MỘ LIỆT SĨ CÓ QUÊ THUỘC HÀ TĨNH
TẠI NTLS HUYỆN NGHI LỘC TỈNH NGHỆ AN

Mọi thông tin xin liên hệ Nghĩa trang huyện Nghi Lộc điện thoại: (038).3861990
(gặp ông Trưng quản trang)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH
NGUYÊN QUÁN NGÀY HS
Huyện
001 Nguyễn Văn Am 1934 Trung Sơn Kỳ Anh 08/02/1955
002 Phan Huy Ấm 1940 Đức Vĩnh Đức Thọ 07/07/1968
003 Đ.Đ Chánh   Sơn Phố Hương Sơn 23/05/1968
004 Đinh Văn Chiến 1939 Đức Thủy Đức Thọ 27/08/1968
005 Phạm Văn Đạt 1930 Sơn Trung Hương Sơn 11/1964
006 Trần Quang Dũng 1947 Thạch Tâm Thạch Hà 12/10/1965
007 Nguyễn Văn Hiếu   Tiến Lộc Can Lộc 28/04/1968
008 Lê Văn Hoan 1922 Thanh Vân Hương Sơn 30/05/1955
009 Nguyễn Sỹ Hùng   Phú Lộc Can Lộc 28/06/1968
010 Đặng Khâm 1899 Vĩnh Lộc Can Lôc 08/07/1975
011 Hoàng Văn Khiêm   Kỳ Phú Kỳ Anh 1961
012 Nguyễn Ngọc Lê 1941 Đức Hương Đức Thọ 7/1967
013 Nguyễn Nhật Lê 1942 Đức Tân Đức Thọ 12/02/1968
014 Lê Văn Luân   Xuân Thủy Nghi Xuân 28/04/1968
015 Nguyễn Sỹ Quy   Kỳ Phang Kỳ Anh 07/05/1961
016 Nguyễn Trung Tá 1942 Đức Trung Đức Thọ 03/03/1972
017 Võ Văn Thuận 1944 Kỳ Hải Kỳ Anh 22/04/1965
018 Nguyễn Văn Tiến 1953   Hương Sơn  
019 Hoàng Văn Tú 1922 Thạch Hội Thạch Hà 18/03/1966
020 Trần Văn Tuyên 1945 Đức Minh Đức Thọ 31/08/1965
021 Cao Văn Tuyển 1932 Sơn Thượng Hương Sơn 03/03/1972
022 Đặng Văn Ty 1947 Thạch Bình Thạch Hà 12/07/1968
023 Bùi Văn Yên 1933 Đức Thịnh Đức Thọ 02/09/1967Phạm Quang Huy

Tìm mộ Liệt Sỹ

Cháu muốn tìm hài cốt liệt sỹ là Đào Văn Đối, quê quán: Thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tinh Hưng Yên, nhập ngũ ngày 19/06/1968. Theo thông tin của đồng đội của bố cháu kể lại. cuối năm 1968 ( tháng chạp năm 1968) bố cháu hành vào chiến trường B, THÁNG CHẠP NĂM 1968 đến địa phận tỉnh Hà Tĩnh. có khả năng là vào huyện đầu của tỉnh Quảng Bình thì bố cháu bị ốm sốt rét và lằm lại bênh xá thì bị chết và được trạm chôn cất.Cháu có thông tin kể lại bố cháu mất ở gần trạm T15 và Binh trạm nam. Ai biết về thông tin phần mộ của bố cháu xị báo cho cháu là Phạm Quang Huy theo số ĐT: 0912055125. Cháu xin cám ơn!