Mộ Liệt sĩ quê Hà Nam Ninh tại NTLS huyện Nghi Lộc
 

 

DANH SÁCH MỘ LIỆT SĨ CÓ QUÊ THUỘC HÀ NAM NINH
TẠI NTLS HUYỆN NGHI LỘC TỈNH NGHỆ AN

Mọi thông tin xin liên hệ Nghĩa trang huyện Nghi Lộc điện thoại: (038).3861990
(gặp ông Trưng quản trang)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH
NGUYÊN QUÁN NGÀY HS
Huyện
001 Bùi Văn Bổng 1947 Ninh Nhất Gia Khánh 13/07/1968
002 Vũ Văn Cẩn 1935 Yên Thắng Yên Mỗ 11/07/1968
003 Đ Văn Chiến 1954 Ninh Khánh Gia Khánh 6/1972
004 Trần Khắc Chính 1949 Kim Trung Kim Sơn 13/07/1968
005 Phạm Văn Công 1942 Yên Hồng Yên Mỗ 13/07/1968
006 Nguyễn Tiến Dũng 1935 Công Tiến Kim Sơn 08/08/1968
007 Phạm Đình Hợi 1946 52 Cống Hậu Phố 2 11/05/1968
008 Lê Xuân Hùng 1953 Yên Thành Yên Mỗ 6/1972
009 P Đức Huy 1939 Tuy Định Kim Sơn 13/07/1968
010 Đỗ Thanh Liêm 1944     10/06/1968
011 Tùy Văn Nôi 1945 Khánh Nhạc Yên Khánh  
012 Nguyễn Đại Phong 1944 Lang Phong Nho Quan 13/07/1968
013 Phan Văn Quán 1949   Nho Quan 19/07/1969
014 Nguyễn Hồng Sơn 1948   Yên Mỗ 19/07/1968
015 Quách Quy Sùng 1944 Gia Trường Gia Viễn 30/04/1966
016 Mai Văn Thâm 1947 Yên Nhân Yên Mỗ 9/1967
017 Phạm Giang Thanh 1936   Khu phố I 11/07/1968
018 Bùi Đức Thọ 1940   An Lộc 1948