Mộ Liệt sĩ quê Hải Hưng tại NTLS huyện Nghi Lộc


alt


DANH SÁCH MỘ LIỆT SĨ CÓ QUÊ THUỘC
HẢI HƯNG
TẠI NTLS HUYỆN NGHI LỘC TỈNH NGHỆ AN

Mọi thông tin xin liên hệ Nghĩa trang huyện Nghi Lộc điện thoại: (038).3861990
(gặp ông Trưng quản trang)

 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH
NGUYÊN QUÁN NGÀY HS
Huyện
001 Nguyễn Đình Chất 1945 Ân Sơn Kinh Môn  
002 Hà Phê Đang 1948 Hồng Phong Nam Sách 04/06/1968
003 Phạm Diên 1941 Hồng Thái Ninh Giang 11/07/1968
004 Nguyễn Minh Dũng 1946 Cấp Tiến Khoái Châu 03/03/1972
005 Nguyễn Dương 1944   Nam Sách 11/06/1967
006 Nguyễn Đình Hòa 1947 Tiên Phong Ân Thi 02/04/1968
007 Nguyễn Tiến Ích 1945   Kim Thành 23/05/1968
008 Phùng Văn Mơ 1948 Ngũ Phú Kim Thành 04/04/1966
009 Nguyễn Văn Nhu 1945 Dân Chủ Yên Mỹ 03/03/1972
010 Nguyễn Đình Nhường 1945 Chi Lăng Thanh Miện 03/03/1972
011 Trần Văn Nống 1949 N.Tân Nam Sách 27/05/1968
012 Trần Văn Quang 1948     2/1965
013 Nguyễn Văn Thà 1949   Kim Động 12/07/1968
014 Nguyễn Văn Thới 1938 Kim Xuyên Kim Thành 12/05/1968
015 Bùi Như Thùy 1940 Vĩnh Hồng Bình Giang 12/07/1968