Mộ Liệt sĩ quê Hà Bắc tại NTLS huyện Nghi Lộc

alt


DANH SÁCH MỘ LIỆT SĨ CÓ QUÊ THUỘC HÀ BẮC
TẠI NTLS HUYỆN NGHI LỘC TỈNH NGHỆ AN

Mọi thông tin xin liên hệ Nghĩa trang huyện Nghi Lộc điện thoại: (038).3861990
(gặp ông Trưng quản trang)

 

STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH
NGUYÊN QUÁN NGÀY HS
Huyện Tỉnh
001 Nguyễn Xuân Cách 1952 Việt Hồng Quế Võ Hà Bắc 11/06/1972
002 Nguyễn Văn Châu 1945 Phú Châu Từ Sơn Hà Bắc 27/05/1968
003 Nguyễn Văn Công 1940 Vũ Minh Bắc Ninh Hà Bắc 12/02/1968
004 Đỗ Thành Đạo 1941 Phú Lâm Tiên Sơn Hà Bắc 27/02/1968
005 Nguyễn Hữu Di 1939 Việt Hùng Quế Võ Hà Bắc 02/05/1968
006 Đào Ngọc Điệp       Hà Bắc 10/1965
007 Nguyễn Thanh Hải 1941   Gia Lương Hà Bắc 02/07/1968
008 Nguyễn Văn Hùng     Tiên Sơn Hà Bắc 26/03/1968
009 Nguyễn Thế Khang 1947 Dũng Liệt Yên Phong Hà Bắc 04/05/1968
010 Nguyễn Văn Kim 1933 Tân Tiến Yên Thế Hà Bắc 19/05/1968
011 Nguyễn Mông Lân 1944 Trần Phú Từ Sơn Hà Bắc 22/05/1968
012 Ngô Văn Lộc 1948 Quảng Phú Gia Lương Hà Bắc 12/05/1968
013 Ngô Văn Luyện 1939 M Sơn Việt Yên Hà Bắc 12/09/1968
014 Vũ Thiên Lý 1948 Văn Lĩnh Gia Lương Hà Bắc 15/05/1968
015 Hoàng Văn Mỹ 1938 V.Trường Tiên Sơn Hà Bắc 04/05/1968
016 Nguyễn Văn Sếu 1945 An Đình Gai Lương Hà Bắc  
017 Bùi Thế Tần 1940 Đông Cứu Gia Lương Hà Bắc 03/03/1972
018 Đỗ Ngọc Thanh 1936   Thuận Thành Hà Bắc 23/05/1968
019 Thân Văn Thuộc 1948 Nghĩa Trung Việt Yên Hà Bắc 14/04/1968
020 Đặng M Trượng 1943 Khắc Miên Tiên Sơn Hà Bắc 04/05/1968
021 Nguyễn Đình Tý     Tiên Sơn Hà Bắc 23/06/1968
022 Nguyễn Công Vỹ 1943 Dũng Liệt Yên Phong Hà Bắc 04/05/1968

 

 

NÔNG THỊ LẬP

tìm mộ liệt sỹ Hoàng thanh HÀ . SINH 1336 . hY SINH 07/08/1970 . tẠI CHIẾN TRƯỜNG K . QUÊ TRẠI CHÙA -QUÓC TUẤN - SƠN ĐỘNG - HÀ BẮC
đIỆN THOẠI CHÁU LẬP 01683387587

DINH THỊ PHUONG

Chào anh chị!

Có ai giúp tôi tìm lại mộ liệt lĩ của Bác tôi là Phùng Bá Bắc ( Hà Bắc cũ ) nay là huyện yên thế tỉnh Bắc Giang khi Bác tôi hy sinh thì chỉ có ghi là " hy sinh ở mặt trận phía nam " ai biết ở nghĩa trang nào báo giúp tôi với
cảm ơn rất nhiều về tấm lòng

ngokhanhhuynh@yahoo.com.vn

Tìm cậu của tôi

Dear Cac Anh Chị
Có ai giúp tôi tìm lại mộ liệt lĩ của cậu tôi là Ngô Thế Phú ( Hà Bắc cũ ) nay là huyện yên phong tỉnh Bắc Ninh khi cậu tôi hy sinh thì chỉ có ghi là " hy sinh ở mặt trận phía nam " ai biết ở nghĩa trang nào báo giúp tôi với
cảm ơn rất nhiều về tấm lòng