Mộ LS quê một số tỉnh Bắc Bộ tại NTLS huyện Nghi Lộc

alt


DANH SÁCH MỘ LIỆT SĨ CÓ QUÊ THUỘC MỘT SỐ TỈNH BẮC BỘ
TẠI NTLS HUYỆN NGHI LỘC TỈNH NGHỆ AN
Mọi thông tin xin liên hệ Nghĩa trang huyện Nghi Lộc điện thoại: (038).3861990
(gặp ông Trưng quản trang)

STT HỌ VÀ TÊN NĂM
SINH
NGUYÊN QUÁN NGÀY HS
Huyện Tỉnh
001 Nông Văn Dần 1946 Tân Kim  Phú Bình Bắc Thái 08/05/1965
002 Lưu Quốc Hải 1940 An Khánh Đại Từ Bắc Thái 24/10/1968
003 Lâm Văn Niên 1947 La Hiên Võ Nhai Bắc Thái 12/05/1968
004 Lê Quang Vinh 1948   Quang Vinh Bắc Thái 21/06/1968
005 Đỗ Hồng Bằng 1922 Kiến Trung Kiến An Hải Phòng 30/04/1966
006 Đào C Đạo 1945   Thủy Nguyên Hải Phòng 30/07/1968
007 Vũ Văn Hiệu 1922 Tiên An Vĩnh Bảo Hải Phòng 19/02/1971
008 Bùi Thị Hợi 1947 Hạ Lý Hồng Bàng Hải Phòng 23/05/1968
009 Đào Đình Ký     Tiên Lãng Hải Phòng 23/05/1968
010 Nguyễn Đình Thắng 1950   An Lão Hải Phòng 16/11/1968
011 Nguyễn Văn Vặc     Tiên Lãng Hải Phòng 23/05/1968
012 Quách C Tặng 1947 Kinh Tiên Kinh Bội Hòa Bình 19/07/1968
013 Lê Hữu Lợi 1946 Kim Đức Phúc Ninh Phú Thọ 05/02/1967
014 Trần Bá Tương   Hùng Loan Đoan Hùng Phú Thọ 08/02/1956
015 Trần Văn Ứng 1946 Vĩnh Quang Thanh Thuý Phú Thọ 16/11/1968
016 Nguyễn Minh Dũng 1946 86 Khu Bảo Thị Xã Tuyên Quang 03/03/1972
017 Nguyễn Văn Đại   Tam Hồng Yên Lãm Vĩnh Phú 08/06/1967
018 Nguyễn Thạch Đông 1947   Vĩnh Tường Vĩnh Phú 1972
019 Nguyễn Xuân Gia 1940 Bình Phú Đa Phúc Vĩnh Phú 16/08/1967
020 Đào Văn Hòa 1949 Hưng Đạo Thanh Dương Vĩnh Phú 03/03/1972
021 Nguyễn Xuân Hoan 1946 Đ.Bắc Lập Thạch Vĩnh Phú 03/03/1972
022 Đỗ Văn Liệt 1947 Mai Đình Kim Anh  Vĩnh Phú 12/05/1968
023 Trần Văn Mão   Tân Phương Thanh Thúy Vĩnh Phú 1968
024 Đỗ Xuân Nghĩa 1944     Vĩnh Phú 02/05/1968
025 Nguyễn Hữu Tường     Vĩnh Tường Vĩnh Phú 1968
026 Phùng Văn Vĩnh 1945 Hưng Đạo Thanh Dương Vĩnh Phú 03/03/1972