Trả lại tên cho liệt sĩ Lữ Minh Cần


              Sáng nay ngày 24/06/2010 Giám đốc Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Bình Phước đã ký quyết định điều chỉnh thông tin bị sai trên bia mộ của Liệt sĩ Lữ Minh Cần - liệt sĩ của Trung đoàn 271 hiện nằm tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước. Thế là những cố gắng của chúng tôi cùng gia đình liệt sĩ Lữ Minh Cần đã có kết quả.Như quý vị còn nhớ hồi tháng 6/2009 sau khi đi lấy thông tin về liệt sĩ tại Bù Đăng chúng tôi đã gửi 41 thư báo tin cho 41 gia đình có mộ liệt sĩ nằm tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước - là liệt sĩ của Trung đoàn 271. Sau đó chúng tôi đã nhận được phản hồi  việc thông tin về liệt sĩ có những sai sót quá lớn. Chúng tôi đã tìm đủ các chứng cứ lịch sử để trả lại chính xác tên cho các Anh.

Về liệt sĩ Lữ Minh Cần hồ sơ lưu trữ tại Ban Chính trị Trung đoàn 271 là:
Liệt sĩ Lữ Minh Cần - Sinh năm 1952
Quê quán: Châu Tiến - Quỳ Châu - Nghệ An.
Nhập ngũ: 1/1971 - Hy sinh : 4/12/1973 tại Đắc Song (Quảng Đức) .
Cha : Lữ Văn Tích .
Mộ Liệt sĩ Cần đã quy tập về Nghĩa trang Bù Đăng .

Nhưng mộ chúng tôi tìm được trên Nghĩa trang liệt huyện Bù Đăng là:
Liệt sĩ: Lê Minh Cần
Sinh năm: 1952
Quê quán: Nam Sách - Hải Hưng
...Tuy nhiên với sự cố gắng của chúng tôi và sự giúp đỡ của các Cơ quan chức năng chúng tôi đã chứng minh được mộ Liệt sĩ Lê Minh Cần trên Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bù Đăng chính là mộ liệt sĩ Lữ Minh Cần.
(Xin tham khảo tại đây)

Khi kiểm tra hồ sơ bàn giao mộ liệt sĩ năm 1976 của Trung đoàn 271 cho UBND xã Bù Đăng thì phát hiện sai sót này là từ công tác khắc bia mộ.

Anh Lữ Dương Huy và Lữ Minh Dân (là hai anh trai của liệt sĩ Lữ Minh Cần) đã rất xúc động khi cầm tờ quyết định trên tay. Vì chưa kịp làm bia mộ mới cho em mình nên hai anh đã in một tấm bia bằng giấy dán lên trên nấm mộ để chụp tấm ảnh mang về báo tin vui cho họ hàng làng xóm.

Sắp tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục làm thủ tục điều chỉnh cho hàng loạt các mộ liệt sĩ của Trung đoàn 271 tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bù Đăng có thông tin trên bia mộ không đúng với hồ sơ lúc bàn giao.

Điển hình là hai mộ liệt sĩ:

1/Liệt sĩ: Đỗ Trọng Yên - Quê: Tòng Bạt - Ba Vì - Hà Tây nhưng trên bia mộ khắc là:
Liệt sĩ: Đỗ Trọng Yến - Quê: Thạch Hữu - Thạch Hà - Hà Tĩnh.

2/ Liệt sĩ: Vũ Trọng Nhượng - Quê: Hưng Xá - Hưng Nguyên - Nghệ An nhưng trên bia mộ khắc là:
Liệt sĩ: Vũ Trọng Nhung - Quê Hưng Nguyên.

Và còn nhiều trường hợp khác nữa!